MÅNDAG

/ Permalink / 0


MÅNDAGENS KONVERSATIONPISA: Hejvajörduskadukomatinettiåvamepåpubquis?

Mika: Vem undrar? (mika=en som inte svarar på frågan utan frågar vem det är istället)

PISA: menkommerdutinettinovejtduvemheeintvejtjavilkaadersomkommer

Mika: Kanintduanvändmellanslag? ( mika=en som inte skriver utan mellanslag)

MÅNDAG

/ Permalink / 0


MÅNDAGENS KONVERSATIONPISA: Hejvajörduskadukomatinettiåvamepåpubquis?

Mika: Vem undrar? (mika=en som inte svarar på frågan utan frågar vem det är istället)

PISA: menkommerdutinettinovejtduvemheeintvejtjavilkaadersomkommer

Mika: Kanintduanvändmellanslag? ( mika=en som inte skriver utan mellanslag)

Till top